Bắt đầu thanh tra Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Bắt đầu thanh tra Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Ngày 7/9, Thanh tra Chính phủ chính thức công bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý và sử dụng vốn, tài sản tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).

 

Theo đó, thời hạn thanh tra là 75 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra tại đơn vị. Thời kỳ thanh tra bắt đầu từ ngày 1/1/2007 đến 31/12/2010 đối với hoạt động đầu tư dài hạn.

 

Tính đến cuối tháng 6/2011, Vinalines đã góp vốn vào 53 công ty con, công ty liên kết với giá trị khoảng 3.460 tỷ đồng. Trong đó góp vốn vào các doanh nghiệp vận tải biển khoảng 1.556 tỷ đồng, góp vốn vào các đơn vị khai thác cảng biển khoảng 885 tỷ đồng và góp vốn vào lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản khoảng 370 tỷ đồng.

 

Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm vừa qua, Vinalines đã công bố thua lỗ 660 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2011. Đây là lần đầu tiên Vinalines lâm vào cảnh thua lỗ trong lịch sử 16 năm thành lập. Trong số 660 tỷ đồng thua lỗ, các doanh nghiệp của Vinalines lỗ 507 tỷ đồng, riêng năm doanh nghiệp được chuyển giao từ Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) về Vinalines theo đề án tái cơ cấu Vinashin thua lỗ 153 tỷ đồng.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%