(ĐTCK) Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI (PVIRe) vừa thay đối Chủ tịch HĐQT. Theo đó, ông Nguyễn Anh Tuấn thay cho ông Phạm Khắc Dũng.

Quyết định này đã được Bộ Tài chính chấp thuận tại công văn số 2379/BTC-QLBH ngày 1/3/2019.

Như vậy, ông Tuấn hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần PVI (công ty mẹ của PVIRe) kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVIRe.

Ông Tuấn sinh ngày 9/9/1960, nguyên quán Hà Nội, trình độ Thạc sỹ quản trị doanh nghiệp.

Tân Chủ tịch PVIRe đã có thời gian dài đảm nhận các chức vụ lãnh đạo quan trọng tại hệ thống PVI.

Trong khi đó, ông Phạm Khắc Dũng đã 2 lần ngồi ghế nóng Chủ tịch HĐQT PVI Re. Ông Dũng được bổ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT PVI Re lần đầu tiên vào tháng 7/2014. Sau đó, vào tháng 9/2016, ông Tôn Thiện Việt được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT PVI Re thay cho ông Dũng. Đến tháng 7/2018, ông Dũng lại quay trở lại vị trí Chủ tịch HĐQT PVIRe.

Kết thúc năm 2018, PVIRe đạt 154,8 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành 103,1% kế hoạch, tăng trưởng 2,5% so với cùng kỳ, trong đó lợi nhuận hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 56,1 tỷ đồng; hoàn thành 102% kế hoạch. Lợi nhuận đầu tư tài chính đạt 98,6 tỷ đồng, hoàn thành 105% kế hoạch và tăng trưởng hơn 31% so với cùng kỳ.

Kim Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.