(ĐTCK) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm BIDV (BIC - HOSE) tổ chức ngày 19/4 đã thông qua  phương án nhân sự HĐQT. 

Theo đó, hướng tới đáp ứng các quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng cũng như thực tế công tác, BIC đã xin ý kiến cổ đông thông qua cơ cấu nhân sự HĐQT bao gồm 8 người, trong đó số lượng thành viên HĐQT độc lập là 2 người (nhiều hơn 1 người so với trước đây).

Trên cơ sở đề cử của 2 cổ đông lớn nhất là BIDV và FairFax Asia Limited, Đại hội đã bầu ông Trần Xuân Hoàng, Phó tổng giám đốc BIDV là thành viên HĐQT BIC nhiệm kỳ 2019 - 2024; ông Nguyễn Huy Tựa, ông Đặng Thế Vinh là thành viên HĐQT độc lập của BIC nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nhằm đáp ứng sự phát triển nhanh chóng về quy mô kinh doanh và nhân sự, BIC cũng  đã trình cổ đông và được thông qua việc tìm kiếm trụ sở mới theo hướng ổn định, đảm bảo điều kiện làm việc và phát triển lâu dài của Tổng công ty. Cụ thể, BIC sẽ mua một địa điểm mới tại các tòa nhà phù hợp với chất lượng từ hạng B trở lên tại TP. Hà Nội.

Ngoài ra, Đại hội đã thông qua kế hoạch năm 2019 với mục tiêu tổng doanh thu phí bảo hiểm Công ty mẹ đạt 2.220 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 223 tỷ đồng.

Để đạt được những mục tiêu đó, BIC sẽ tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao chất lượng quản trị điều hành, quản lý rủi ro; cải thiện chất lượng dịch vụ trước, trong và sau bán hàng; tập trung phát triển các kênh phân phối bán lẻ, đặc biệt là bancassurance; áp dụng công nghệ tiên tiến nhằm đáp ứng nhanh việc xây dựng các sản phẩm mới, cải tiến các kênh phân phối theo hướng hiện đại và kiểm soát chặt chẽ hoạt động bồi thường.

Năm 2018, tổng doanh thu phí bảo hiểm riêng Công ty mẹ BIC đạt 2.105 tỷ đồng, tăng trưởng 16,4% so với năm 2017, hoàn thành 101,7% kế hoạch năm do Đại hội đồng cổ đông giao. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 202,5 tỷ đồng, tăng trưởng 8,6% so với năm ngoái, hoàn thành 106,6% kế hoạch năm.

N.Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.