Bảo hiểm Xuân Thành đặt mục tiêu doanh thu 400 tỷ đồng

(ĐTCK) Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty Bảo hiểm Xuân Thành đã thông qua nhiều nội dung quan trọng. 
Trong đó, với phương châm “Tăng trưởng đột phá, kiểm soát hiệu quả, quản trị chuyên nghiệp”, năm 2019, Công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 400 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng trên 30%, kiểm soát tỷ lệ bồi thường kế hoạch, cơ cấu lại tỷ trọng các nghiệp vụ hướng đến tăng trưởng bền vững, tăng cường công tác quản lý theo mô hình chuyên nghiệp… 
Trước đó, năm 2018, lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt trên 16,6 tỷ đồng, tăng hơn 8 lần so với năm 2017, tỷ lệ bồi thường được kiểm soát…
Tại Đại hội này, Bảo hiểm Xuân Thành cũng đã thống nhất miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lê Quốc Bình để tập trung vào công việc điều hành với vai trò Tổng giám đốc và bầu bổ sung 2 thành viên Hội đồng quản trị là ông Vũ Ngọc Định và ông Đặng Văn Thắng nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời, Đại hội cũng đã thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổng công ty.
Tin bài liên quan

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu