[ X ]
Thị trường bảo hiểm: Nhiều “điểm nghẽn” chưa được khai thông
Thị trường bảo hiểm: Nhiều “điểm nghẽn” chưa được khai thông
(ĐTCK) Thiếu cơ sở dữ liệu bảo hiểm, thiếu tính kết nối, liên thông giữa các doanh nghiệp, sự phối hợp của ngành bảo hiểm với các cơ quan chức năng và địa phương còn yếu… là những “điểm nghẽn” của thị trường bảo hiểm Việt Nam suốt nhiều năm qua, đến nay vẫn chưa có giải pháp khai thông hiệu quả.