Quý I/2019, thu bảo hiểm xã hội đạt 21% kế hoạch năm 2019

(ĐTCK) Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến hết tháng 3/2019, lũy kế thu toàn ngành ước đạt 77.100 tỷ đồng, tương đương 21,4% kế hoạch dự kiến Chính phủ giao.

Ước tính đến 31/3/2019, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 14,5 triệu người; bảo hiểm xã hội tự nguyện là 295 nghìn người; bảo hiểm thất nghiệp là 12,78 triệu người; bảo hiểm y tế là 83,6 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 88,1% dân số.

Lũy kế hết tháng 3/2019 toàn ngành thu 77.100 tỷ đồng, đạt 21,4% so với kế hoạch dự kiến Chính phủ giao cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam; trong đó, thu bảo hiểm xã hội là 53.549 tỷ đồng, thu bảo hiểm thất nghiệp là 3.723 tỷ đồng, thu bảo hiểm y tế là 19.828 tỷ đồng.

Hết tháng 3/2019, số chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệplà 71.852 tỷ đồng

Về giải quyết chế độ cho người tham gia bảo hiểm xã hội, trong quý I/2019, có 30.352 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng được giải quyết; 142.134 người hưởng trợ cấp 1 lần; 2.662.515 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Trong 3 tháng đầu năm có 40,275 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Ngoài ra, bảo hiểm xã hội đã phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 113.831 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 8.147 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

Tin bài liên quan

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu