Bảo hiểm xã hội VN cho vay sai hơn 1.000 tỉ đồng

Đến thời điểm 31/12/2011, Công ty Cho thuê tài chính II còn nợ BHXH VN 787,5 tỉ đồng tiền gốc và 264,5 tỉ đồng tiền lãi không có khả năng thanh toán.

Việc xử lý cán bộ vi phạm, người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng, tiêu cực của Bảo hiểm xã hội (BHXH) VN và BHXH các địa phương chưa triệt để, chưa đủ sức để răn đe.

Đó là kết luận của Thanh tra Chính phủ tại kết luận kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng ở BHXH VN. Thanh tra Chính phủ cũng xác định BHXH VN cho vay sai đối tượng hơn 1.000 tỉ đồng.

Cụ thể, BHXH VN cho Công ty Cho thuê tài chính II (Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn VN) vay 1.010 tỉ đồng là sai đối tượng. Hậu quả, đến thời điểm 31/12/2011 Công ty Cho thuê tài chính II còn nợ BHXH VN 787,5 tỉ đồng tiền gốc và 264,5 tỉ đồng tiền lãi không có khả năng thanh toán.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị BHXH VN có biện pháp để thu hồi số tiền nợ gốc và lãi vay quá hạn của Công ty Cho thuê tài chính II, làm rõ trách nhiệm cá nhân đối với những khoản cho vay này để có biện pháp xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%