Bảo hiểm Xã hội Việt Nam được giao nhiệm vụ chủ quản Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm

(ĐTCK) Tại Nghị định số 43/2021/NĐ-CP mới được ban hành bởi Chính phủ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam sẽ là cơ quan chủ quản Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

Với nhiệm vụ mới được Chinh phủ giao phó, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam có trách nhiệm chủ trì xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm. Trong quá trình thực hiện, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam có thể phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ để hoàn chỉnh thông tin trong cơ sở dữ liệu.

Các quy định, thủ tục trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế phải được rà soát thường xuyên để đơn giản hóa giấy tờ cá nhân trên cơ sở sử dụng dữ liệu.

Quản lý, vận hành hệ thống hoạt động thông suốt, liên tục, đảm bảo điều kiện hạ tầng phục vụ kết nối, trao đổi dữ liệu theo quy định.

Những vấn đề về an toàn thông tin, an ninh mạng cho hệ thống và quy định kỹ thuật về cấu trúc dữ liệu trao đổi, các quy chế, quy trình chia sẻ dữ liệu trong phạm vi dữ liệu chuyên ngành được ưu tiên hàng đầu, bởi sự phối hợp giữa Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm là nơi lưu trữ thông tin về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thông tin về y tế, an sinh xã hội được cơ quan có thẩm quyền ghi nhận và đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ về bảo hiểm của công dân.

Đây là cơ sở dữ liệu của Chính phủ được xây dựng thống nhất trên toàn quốc, dùng chung cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm cung cấp chính xác, kịp thời thông tin về bảo hiểm phục vụ công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu chính đáng của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Việc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam là cơ quan chủ quản Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm sẽ tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng, thu thập, cập nhật, duy trì, khai thác, sử dụng và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm, đáp ứng nhu cầu của cơ quan, tổ chức và người dân.

Đồng thời, góp phần thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, cung ứng dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm bao gồm 9 nhóm thông tin, trong đó các nhóm thông tin về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp là những dữ liệu gốc, cụ thể:

Thứ nhất, dữ liệu cơ bản cá nhân.

Thứ hai, thông tin liên hệ của công dân.

Thứ ba, nhóm thông tin về hộ gia đình.

Thứ tư, nhóm thông tin về BHXH (mã số BHXH, mã đơn vị quản lý người tham gia, loại đối tượng BHXH, phương thức đóng...)

Thứ năm, nhóm thông tin về BHYT (đối tượng, mức hưởng, nơi đăng ký, thời hạn...)

Thứ sáu, nhóm thông tin về BH thất nghiệp.

Thứ bảy, nhóm thông tin về người sử dụng lao động.

Thứ tám, nhóm thông tin cơ bản về y tế.

Thứ chín, nhóm thông tin về an sinh xã hội.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,268.28

7.7 (0.61%)

 
VNIndex 1,268.28 7.7 0.61%
HNX 296.48 0.73 0.24%
UPCOM 81.99 0.2 0.25%

Đại hội cổ đông / Lịch sự kiện

21/04/2021
22/04/2021
23/04/2021
24/04/2021
25/04/2021
26/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
29/04/2021
06/05/2021