Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đang bảo vệ gần 6 triệu tỷ đồng tiền gửi của người gửi tiền tại 1.283 tổ chức

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đang bảo vệ gần 6 triệu tỷ đồng tiền gửi của người gửi tiền tại 1.283 tổ chức

(ĐTCK) Theo thông tin từ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, tổ chức này hiện đang bảo vệ cho gần 6 triệu tỷ đồng tiền gửi của người gửi tiền tại 1.283 tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Tại Việt Nam, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Chỉ thị số 02/CT-NHNN về các giải pháp cấp bách của ngành Ngân hàng nhằm tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn của dịch bệnh Covid-19.

Trong đó, tập trung thực hiện các giải pháp nhằm kiểm soát lạm phát, duy trì ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, ổn định kinh tế vĩ mô; tập trung tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực sản xuất kinh doanh; đáp ứng kịp thời, đầy đủ vốn cho nền kinh tế, đặc biệt là để khôi phục và duy trì sản xuất cho các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Thực hiện chủ trương nói trên của toàn ngành ngân hàng, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chủ động ban hành Kế hoạch hành động phòng, chống dịch COVID-19 nhằm ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, ứng phó có hiệu quả nhất góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người lao động và đảm bảo các hoạt động nghiệp vụ diễn ra liên tục, bảo vệ tốt quyền lợi cho người gửi tiền, góp phần ổn định hệ thống tài chính – ngân hàng.

Trước tình hình kinh tế - xã hội nhiều biến động trong 9 tháng đầu năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam luôn bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước để triển khai hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao với những kết quả nổi bật.

Tính đến hết tháng 9/2020, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thực hiện quản lý 1.283 tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi (96 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 1 ngân hàng hợp tác xã, 1182 quỹ tín dụng nhân dân và 4 tổ chức tài chính vi mô).

Theo kết quả tổng hợp tình hình thu phí 3 quý đầu năm 2020, tổng số phí bảo hiểm tiền gửi thu được là hơn 6.000 tỷ đổng, đạt trên 80% kế hoạch thu phí bảo hiểm tiền gửi trong năm 2020. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã miễn nộp phí cho 32 tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được kiểm soát đặc biệt với tổng số tiền hơn 95 tỷ đồng và báo cáo NHNN về việc miễn, giảm, hoãn nộp phí bảo hiểm tiền gửi do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Công tác quản lý và đầu tư vốn được điều chỉnh để phù hợp với tình hình kinh tế của Việt Nam do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 gây ra. Tính đến cuối tháng 9/2020, tổng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được phê duyệt đầu tư là hơn 65.000 tỷ đồng, tổng quỹ dự phòng nghiệp vụ đạt gần 60.000 tỷ đồng. Đây là một nguồn lực tài chính quan trọng để Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chi trả kịp thời cho người gửi tiền nếu cần thiết.

Các nghiệp vụ như giám sát từ xa, kiểm tra tại chỗ được thực hiện hiệu quả, điều chỉnh phù hợp với diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Trong đó, tăng cường công tác khai thác, chia sẻ thông tin hiệu quả từ NHNN nhằm đáp ứng nhu cầu của các nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã thực hiện đầy đủ công tác kiểm tra theo kế hoạch đề ra, đồng thời triển khai kiểm tra 12 Quỹ tín dụng nhân dân theo chỉ đạo của NHNN.

Công tác kiểm soát đặc biệt luôn được chú trọng thông qua việc triển khai hoạt động của Ban chỉ đạo giám sát, kiểm tra và xử lý QTDND có vấn đề. Hiện Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đang hoàn thiện Hướng dẫn tạm thời đánh giá tính khả thi của phương án phục hồi đối với QTDND và tổ chức tài chính vi mô được kiểm soát đặc biệt.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam không phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền tại các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Tuy nhiên, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam luôn tập trung bám sát diễn biến tình hình các QTDND yếu kém được kiểm soát đặc biệt, chuẩn bị sẵn sàng phương án chi trả khi cần thiết.

Về hoạt động thông tin tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã tích cực phối hợp với NHNN thường xuyên đăng tải, phổ biến những nội dung thời sự về hoạt động của ngành ngân hàng và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19.

Trên cơ sở kế hoạch hoạt động năm 2020 và thực tế tình hình triển khai, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2020. Cụ thể, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tiếp tục triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các nghiệp vụ theo kế hoạch đề ra; Hoàn thiện Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Đồng thời, đề xuất nội dung sửa đổi Luật bảo hiểm tiền gửi và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; Phối hợp với NHNN hoàn thiện Đề án Hạn mức trả tiền bảo hiểm; Tích cực tham gia vào quá trình xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém theo chỉ đạo của NHNN, tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân…

Tin bài liên quan

VNIndex

1,003.08

-7.14 (-0.71%)

 
VNIndex 1,003.08 -7.14 -0.71%
HNX 147.7 -0.46 -0.31%
UPCOM 66.79 0.0 0.0%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021