Bảo hiểm AAA tính tới việc niêm yết

Bảo hiểm AAA tính tới việc niêm yết

(ĐTCK) ĐHCĐ thường niên 2012 của CTCP Bảo hiểm AAA đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 với mục tiêu tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc 16,18% so với năm 2011.

Đại hội cũng thông qua phương án tái cấu trúc lại mô hình quản lý công ty theo 3 mục tiêu: nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến và kinh doanh hiệu quả; thúc đẩy tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh, thực hiện lộ trình tăng vốn và niêm yết trên TTCK.

Tại Đại hội, đại diện IAG, cổ đông chiến lược của Bảo hiểm AAA, ông Ducan Victor Brain cho biết, trong 3 năm tới, IAG sẽ đưa Bảo hiểm AAA thoát khỏi những rủi ro tài chính trên thị trường, thông qua việc quản lý vốn, thiết kế sản phẩm mới, tập trung công nghệ IT, chiến lược đầu tư hiệu quả… Năm 2011, doanh thu phí bảo hiểm gốc AAA đạt 463,251 tỷ đồng, tăng trưởng 21,47% so với năm 2010.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%