Báo cáo tín dụng có bao gồm thông tin về thu nhập của khách hàng vay?

(ĐTCK) Doanh nghiệp của tôi đang vay tiền tại ngân hàng, tôi muốn hỏi, trong báo cáo tín dụng có bao gồm thông tin về thu nhập của khách hàng vay? Thông tin nợ xấu trong báo cáo tín dụng có thể được CIC xóa bỏ khi TCTD hay chủ thể thông tin yêu cầu?

Trả lời:

Theo quy định, báo cáo tín dụng không bao gồm thông tin về thu nhập của khách hàng vay và dư nợ hiển thị trong các báo cáo tín dụng do CIC cung cấp không chỉ là dư nợ các khoản vay lớn có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên.

Thông tin nợ xấu trong báo cáo tín dụng không được CIC xóa bỏ khi TCTD hay chủ thể thông tin yêu cầu. Báo cáo tín dụng, các khoản nợ được chia thành một trong hai loại theo tính chất: nợ đủ tiêu chuẩn và nợ xấu.

Ngoài ra, bạn cần lưu ý, không nên có quan niệm khách hàng vay chỉ cần quan tâm trả nợ các khoản vay đúng hạn, có thể chậm thanh toán thẻ vì dư nợ thẻ tín dụng không hiển thị trong báo cáo tín dụng. Thậm chí, trong trường hợp khách hàng vay sử dụng thẻ tín dụng, thanh toán dư nợ thẻ đúng hạn nhưng chậm thanh toán phí thường niên 60 ngày, thì thông tin chậm thanh toán này có hiển thị trong báo cáo tín dụng.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.6 0.13 0.17%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông