Bản tin tài chính kinh doanh trưa 9-5

(nguồn vtv.vn)