Bản tin tài chính kinh doanh trưa 9-10-2015

(nguồn vtv.vn)