Bản tin tài chính kinh doanh trưa 8-3

(nguồn vtv.vn)