Bản tin tài chính kinh doanh trưa 7-3

(nguồn vtv.vn)