Bản tin tài chính kinh doanh trưa 5-5

(nguồn vtv.vn)