Bản tin tài chính kinh doanh trưa 4-7

(nguồn vtv.vn)