Bản tin tài chính kinh doanh trưa 4-2

(nguồn vtv.vn)