Bản tin tài chính kinh doanh trưa 4-11

(nguồn vtv.vn)