Bản tin tài chính kinh doanh trưa 30-11

(nguồn vtv.vn)