Bản tin Tài chính kinh doanh trưa 3/6/2015

(nguồn vtv.vn)