Bản tin tài chính kinh doanh trưa 3-2-2016

(nguồn vtv.vn)