Bản tin tài chính kinh doanh trưa 3-11-2015

(nguồn vtv.vn)