Bản tin tài chính kinh doanh trưa 29-6

(nguồn vtv.vn)