Bản tin tài chính kinh doanh trưa 29-3

(nguồn vtv.vn)