Bản tin Tài chính kinh doanh trưa 29/06/2015

(nguồn vtv.vn)