Bản tin tài chính kinh doanh trưa 28-6

(nguồn vtv.vn)