Bản tin tài chính kinh doanh trưa 28-12

(nguồn vtv.vn)