Bản tin tài chính kinh doanh trưa 27-11

(nguồn vtv.vn)