Bản tin tài chính kinh doanh trưa 27-10

(nguồn vtv.vn)