Bản tin tài chính kinh doanh trưa 27-10-2015

(nguồn vtv.vn)