Bản tin tài chính kinh doanh trưa 26-1

(nguồn vtv.vn)