Bản tin tài chính kinh doanh trưa 25-9-2015

(nguồn vtv.vn)