Bản tin tài chính kinh doanh trưa 25-10

(nguồn vtv.vn)