Bản tin tài chính kinh doanh trưa 24-3

(nguồn vtv.vn)