Bản tin tài chính kinh doanh trưa 24-12

(nguồn vtv.vn)