Bản tin tài chính kinh doanh trưa 23-6

(nguồn vtv.vn)