Bản tin tài chính kinh doanh trưa 23-10-2015

(nguồn vtv.vn)