Bản tin Tài chính kinh doanh trưa 23/03/2015

(nguồn vtv.vn)