Bản tin tài chính kinh doanh trưa 22-2

(nguồn vtv.vn)