Bản tin tài chính kinh doanh trưa 22-12

(nguồn vtv.vn)