Bản tin tài chính kinh doanh trưa 22/12/2014

(nguồn vtv.vn)