Bản tin tài chính kinh doanh trưa 21-7

(nguồn vtv.vn)