Bản tin tài chính kinh doanh trưa 21-3

(nguồn vtv.vn)