Bản tin tài chính kinh doanh trưa 21-12-2015

(nguồn vtv.vn)