Bản tin tài chính kinh doanh trưa - 20/02/2014

(ĐTCK) Giao dịch diễn ra khá thận trọng trong buổi sáng 20/02/2014

Tác giả vtv.vn