Bản tin tài chính kinh doanh trưa 19-12

(nguồn vtv.vn)