Bản tin tài chính kinh doanh trưa - 19/05/2014

Thị trường bước vào phiên giao dịch tuần mới với tâm lý khá là thận trọng. (nguồn vtv.vn)