Bản tin Tài chính kinh doanh trưa 19/01/2015

(nguồn vtv.vn)