Bản tin tài chính kinh doanh trưa 17-12

(nguồn vtv.vn)